Vitajte

Súbor starej hudby Musica Poetica z Trenčína je voľné združenie muzikantov so záujmom o hudbu gotiky, renesancie a baroka.

Na interpretáciu používame kópie dobových nástrojov a naše vystúpenia umocňujeme vizuálne aj dobovými kostýmami.

Takáto hudobná prezentácia je vhodná pre historické dni mesta, recepcie, bankety i slávnosti, samostatné koncerty a festivaly, vernisáže, podnikové prezentácie a iné.

O nás

Musica Poetica, pod vedením kapelníka Dušana Dobiáša, od svojho vzniku v r. 1983 prešla mnohými personálnymi ale aj vývojovými zmenami.
Našou domovskou scénou je Trenčiansky hrad. Odtialto sme urobili taktiež zopár hudobných výpadov na hudobné kolbištia v susedných Čechách, Poľsku, Maďarsku, ale i dlhšie výpravy do Švajciarska, Švédska a Juhoslávie.

Okrem dobovej hudby z 11.-17. storocia sa občas utiekame k iným hudobným žánrom, ktoré viac-menej s našou dominantnou hudbou súvisia, či dejinne alebo interpretačne. Takže je na koncertoch možné počuť aj hudbu keltskú, starého Írska alebo skladby Orientu a Blízkeho východu. A kedže žijeme v súcasnosti a sme nou pochopitelne ovplyvnení, strihneme si obcas (alebo na želanie) aj koncert jazzový alebo zaujímavé úpravy pop hitov (Beatles, Gershvin, Ježek, Led Zeppelin). Možno tento výber pôsobí ako chaotická zmes, ale ako hovorí kapelník. "Hudbu nemá význam šaktulkovat, tá sa dá iba delit na dobrú a zlú."