Programy:

"Ad Fontes Musicae In Slovacia"

šľachtické tance a ľudové piesne z obdobia renesancie a baroka zo slovenských zborníkov

"Vsičkni lidé radují se v fašangovém časi"

obdobím od Vianoc až po sviatok Troch kráľov Vás prevedieme krásnymi koledami a piesňami z renesancie a baroka

"Radujme sa, veseľ me sa"

obdobím od Vianoc až po sviatok Troch kráľov Vás prevedieme krásnymi koledami a piesňami z renesancie a baroka

"Drobnosti Majstrov"

malé - veľké diela skladateľov gotiky až baroka

"Z doby Turlougha O'Carolana "

írske, škótske a staré keltské piesne a tance & balady

"Jazzové Úlety"

úpravy jazzových štandardov v renesančnom soundeďalej:

Vernisáže, výstavy, oslavy mesta, výročia, historické a ľudové jarmoky, hradné a šermiarske slávnosti, firemné rauty a prezentácie, slávnostné a historické večere a hostiny, ...


Výchovné koncerty pre školy a škôlky

zamerané na hudobnú tvorbu:
- stredoveku - baroka
- írska a škótska hudba
- jazzové ukážky


Levočský pestrý zborník

Vietorisov kódex

Tielmana Susato - Danserye

Michael Praetorius - Terpsichore


Diela autorov:

Johan Heinrich Schmelzer - Johan Joachim Qantz - Thoinot Arbeau - Georg Philipp Telemann - Fernando Carulli - Cesaro Todino - Antonio Vivaldi - D.G. Speer - Benedetto Marcello - John Dowland - Henry Purcel - Erasmus Widman – Ján Šimbracký - Samuel Capricornus - Petr Eben